Румъния / Геометрия / Начално / 8-ма година


Отношенията между точки, линии и равнини ортогонална проекция в равнината Изчисляване на площи и обеми