Румъния / Геометрия / Начално / 7-ма година


Преглеждам Подобни триъгълници Метричен отношения в правоъгълен триъгълник Кръгът