Румъния / Геометрия / Начално / 4-та година


Линии 2D геометрични обекти Геометрични обекти с осите на симетрия Изчисляване на периметъра Измервателни единици превод