Румъния / Геометрия / Средно / 10-та година


Декартова координатна в две измерения Координатите на вектора в две измерения Уравнение на права линия в две измерения Паралелизъм условия Перпендикулярност състояние Разстояние и изчисления площ