Румъния / Геометрия / Начално / 8-ма година


Отношенията между точки, линии и равнини
Геометрични обекти Изтъква, линии, плановете Линии и самолети Тетраедър, Pyramide Относителна позиции на линии Относителна позициите на линия и равнина Относителна позиции на две равнини Призма Паралелно раздели Геометрични обекти