Румъния / Геометрия / Средно / 10-та година


Координатите на вектора в две измерения
Координатите на сумата на векторите Координатите на вектора, умножена с една скаларна