Rumani / Gjeometri / Mesëm / 9 vit


Vektoret Gur Vector