Rumani / Gjeometri / Fillor / Viti 8


Marrëdhëniet midis pikave, vijave dhe aeroplanët projektimit Puna në një aeroplan Llogaritja zonat dhe volumet