Rumani / Gjeometri / Fillor / 6 vit


Objekteve gjeometrik Objekteve gjeometrik Line Kënde Trekëndësh Perpendicularity Paralelizmi Katërkëndësh