Rumani / Gjeometri / Fillor / Viti 5


Objekteve gjeometrik Objekti simetri ndërtimore përdorni si dhe të përkthimit Objekteve gjeometrik Njësitë e matjes