Rumani / Gjeometri / Fillor / Viti 4


Lines 2D objekteve gjeometrike Objekteve gjeometrik me akset e simetri Llogaritja rrethues Measurement njësive të përkthimit