Rumani / Gjeometri / Fillor / Viti 3


Objekteve gjeometrik Njësitë e matjes