Rumani / Gjeometri / Fillor / 2 vit


Objekteve gjeometrik Njësitë e matjes Matjen e kohës