Rumani / Gjeometri / Mesëm / Vitit 10


Kartezian bashkërenduar në dy dimensione Koordinatat e vektorit në dy dimensione Ekuacioni i një vijë të drejtë në të dy dimensionet e Kushtet paralelizmi Kusht Perpendicularity Largësia dhe zona llogaritjet