Rumani / Gjeometri / Fillor / Viti 8


Llogaritja zonat dhe volumet
Zona dhe vëllimi i objektit gjeometrike Zona lateral, sipërfaqe dhe vëllim të prizmit të drejtë Zona lateral, sipërfaqe dhe vëllim të piramidës Zona lateral, sipërfaqe dhe vëllimin e piramidës prerë Cilindër drejta rrethore Frustum e një kon të drejtë rrethor Sferën