Rumani / Gjeometri / Fillor / 7 vit


Rrethi
Përkufizimi Kënd Qendrore Dhe me litarët e harqeve të një rrethi Circumcenter Pozicionet relative të një rresht dhe një rreth Pozicionet relative e dy qarqeve Llogaritja elementeve në poligone të rregullta Gjatësia e një rrethi dhe zone e disk
Wikipedia