Rumani / Gjeometri / Fillor / 7 vit


Marrëdhëniet metrik në trekëndësh të drejtë
Projektimit Puna në një linjë Teorema Lartësia Teorema Pythagorean. Drejta përkufizimet trekëndësh: sin, cos, tg, ctg Zgjidhja e trekëndëshat e drejtë
Wikipedia