Rumani / Gjeometri / Fillor / Viti 4


2D objekteve gjeometrike
Trekëndësh Sheshi Drejtkëndësh Romb
Wikipedia