MathML за Flash

MathML за Flash MathML IDE MathML Редактор MathML Графика MathML Формула MathML на уеб страници

       Това е проект с отворен код домакин на най-домакин code.google.com/p/mathmlonweb/. Проектът има за цел да осигури лесен начин за показване на математически уравнения в уеб страници, без картинки и други компоненти, без да инсталирате Flash Player от Adobe. В показва уравнения са еднакви за всички уеб браузъри (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). Уравненията са включени в уеб страници във вид на MathML - XML стандарт за предаване, обработка и изобразяване на математически формули.
complexPage.html

2 x 2 + 4 x + 4 + 4 x + 45 = 0
+ * ÷ × · ± < > ≧̸ ≦̸ ≫̸ ≪̸ = ¦
X 2 + log 2 + X 2 56 + X 2 + X 2 + X 2 2454
X + X + X + X ˙ + X &ddot; + X + XXX ¯ + XXX _ + XDD &hat; + XAA ˜ + XSS + XSS + XAA + XAA + XFF + XFF + XHHH + XWWW + XVV + XVV + XBB + XCC + XCC + XCC + XCC

Нуждаете се от помощ?

Отиди на http://code.google.com/p/mathmlonweb/. Тук можете да ме пусне коментари за този проект или предложения за следващата версия.