MathML за Flash

MathML за Flash MathML IDE MathML Редактор MathML Графика MathML Формула MathML на уеб страници
Какво е "MathML Графика"?

       Това е проект с отворен код домакин на най-домакин code.google.com/p/mathmlgraph/. Този проект е разработен в мига и се използва за гледане на графики на математически функции в уеб страници. Функции са записани под формата на MathML - XML стандарт за предаване, обработка и изобразяване на математически формули. Искаме да покажете на функциите в няколко координатни системи: декартови координати 2D, 3D и полярни координати.

Нуждаете се от помощ?

Отиди на http://code.google.com/p/mathmlgraph/. Тук можете да ме пусне коментари за този проект или предложения за следващата версия.