MathML за Flash

MathML за Flash MathML IDE MathML Редактор MathML Графика MathML Формула MathML на уеб страници
Какво е "MathML IDE"?

       Това е проект с отворен код домакин на най-домакин http://code.google.com/p/mathml-web-ide/. IDE (Integrated Development Environment) е приложение, което обединява всички други модули. Заявлението позволява да се работи с математически функции (редактиране, преглед графики, обработка функции, ...), както и работа с източник MathML (монтаж, освен, помощ, ...).

Нуждаете се от помощ?

Отиди на http://code.google.com/p/mathml-web-ide/. Тук можете да ме пусне коментари за този проект или предложения за следващата версия.