MathML за Flash

MathML за Flash MathML IDE MathML Редактор MathML Графика MathML Формула MathML на уеб страници
Какво е "MathML Редактор за Флаш"?

       Това е проект с отворен код домакин на най-домакин http://code.google.com/p/mathmleditor/. MathML Редактор е проект, създаден в Flash, която позволява като редактор за математически уравнения и функции в уеб страници. Заявлението позволява генерирането на MathML - XML стандарт за предаване, обработка и изобразяване на математически формули.

Нуждаете се от помощ?

Отиди на http://code.google.com/p/mathmleditor/. Тук можете да ме пусне коментари за този проект или предложения за следващата версия.