Математиците

Час линия Снимки Пари Марки Скица Търся

Josef Stefan

Дата на раждане:

Родно място:

Дата на смъртта:

Място на смърт:

24 March 1835

St Peter (near Klagenfurt), Austria

7 Jan 1893

Vienna, Austria

Представяне
ВНИМАНИЕ - Автоматичен превод от английски език

Йозеф Стефан е роден на словенски родители в Австрия. Завършва математика и физика в университета на Виена и е назначен за преподавател по математическа физика през 1858 и става професор и в 1866. През 1866 г. става директор на физическия институт във Виена.

Той показа, емпирично, през 1879 г., че общият радиация от blackbody е пропорционална на четвъртата власт от своята абсолютна температура. Boltzmann, един от неговите ученици, показа, че през 1884-Boltzmann Стефан този закон може да бъде доказана математически. Стефан после го прилагат за определяне на приблизителна температура на повърхността на Слънцето. Той също не важна работата по топлинна проводимост в течности и кинетичната теория на топлината.

Source:School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland