Математиците

Час линия Снимки Пари Марки Скица Търся

Hermann Cäsar Hannibal Schubert

Дата на раждане:

Родно място:

Дата на смъртта:

Място на смърт:

22 May 1848

Potsdam, Germany

20 July 1911

Hamburg, Germany

Представяне
ВНИМАНИЕ - Автоматичен превод от английски език

Херман Шуберт работи по enumerative геометрия, печели награда през 1874 за решаване на един въпрос, породени от Zeuthen. Enumerative геометрия счита, тези части от алгебрични геометрия, че са свързани с ограничено поемане на броя на решения.

Използвайки методите на Chasles, с Шрьодер "и логично смятане като модел, той създаде система за решаване на такива проблеми, той го нарече главницата на опазването на брой. Хилберт, през 1900, поиска доказателство, което бе дадено от Severi през 1912. Някои забележителни резултати от преброяване на Шуберт са били пренебрегвани в продължение на много години за тяхната липса на старания, но напоследък много от тях са били потвърдени.

Source:School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland