Математиците

Час линия Снимки Пари Марки Скица Търся

Volodymyr Petryshyn

Дата на раждане:

Родно място:

Дата на смъртта:

Място на смърт:

22 Jan 1929

Liashky Murovani, Lvov, Galicia (now Ukraine)

Представяне
ВНИМАНИЕ - Автоматичен превод от английски език

Володимир Petryshyn е 10 години, когато избухва Втората световна война, както и неговото образование е сериозно засегнати, като става един от разместване на човек в края на войната. През 1950 г. той емигрирали от Германия за Съединените щати и приключи образованието си там. През 1961 г. той бе връчена му докторска степен от Колумбийския университет.

От 1964 Petryshyn преподава в университета в Чикаго, а после през 1967 г. той е назначен за Университета Рутгерс. Той бе избран за член на Шевченко Научното дружество през 1980 г. и към Академията на науките на Украйна през 1992 година. Той е също почетен член на Киев Математическо общество, да бъдат избрани през 1989 година.

Petryshyn Основната работа е била в iterative и projective методи, фиксирана точка теореми, нелинейни Friedrichs разширяване, сближаването-правилното картиране теорема, и топологично степен и индекса на теориите за multivalued конденз карти. Неговата математически постижения са описани от Andrushkov в:

Petryshyn основните постижения са по-функционалния анализ. Неговите основни резултати включват разработването на теорията на iterative и projective методи за конструктивно решаване на линейни и нелинейни абстрактни и диференциални уравнения.

Теорията на A-правилно картите е разработена от Petryshyn и тази работа е описан в:

Petryshyn е основател и главницата разработчик на теорията на сближаване-правилното (A-правилното) карти, нов клас карти, които привличат значително внимание в математическата общност. Той е показал, че теорията на A-подходящ тип карти, не само разширява и обединява класическата теория на компактни карти с някои от последните теории конденз и монотонност-accretive карти, но също така предлага нов подход към конструктивно решаване на нелинейни абстрактни и диференциална уравнения. ... Теорията е бил приложен към обикновените частични и диференциални уравнения.

Source:School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland