Математиците

Час линия Снимки Пари Марки Скица Търся

Nikolai Mitrofanovich Krylov

Дата на раждане:

Родно място:

Дата на смъртта:

Място на смърт:

29 Nov 1879

St Petersburg, Russia

11 May 1955

Moscow, USSR

Представяне
ВНИМАНИЕ - Автоматичен превод от английски език

Николай Krylov завършил в Санкт Петербург, Институт за мините в 1902. Той е бил преподавател там от 1912 до 1917, когато той заминава за Крим да стане професор в Крим университет. Той заема този пост до 1922, когато той е назначен за председател на математическата физика отдел на украински академия на науките.

През 1939 Krylov се превърна в чест на украински учен съветска социалистическа република.

Работил е главно за интерполация и числени решения на диференциални уравнения, където той получава много ефективна формула за грешки.

Той също така да прилагат методите си на нелинейните oscillatory проблеми през 1932 г., и по този начин, положи основите на нелинейна механика.

Krylov публикувани над 200 статии по физика и математически анализ.

Source:School of Mathematics and Statistics University of St Andrews, Scotland