Románia / Algebrában / Alapfokú / 8. év


Valós számok Funkciói Egyenletek és inequations