Románia / Algebrában / Alapfokú / 7. év


Egészek set Racionális számok halmaza Valós számok set Algebrai számítások Egyenletek és egyenlet-rendszer Inequations