Románia / Algebrában / Secondary / 10. év


Valós számok Funkciók és egyenletek Számolási módszer