Румъния / Алгебра / Начално / 7-ма година


Целочислен в стаята Рационално номера в стаята Реални числа, определени Алгебрични изчисления Уравнения и система от уравнения Inequations