Румъния / Алгебра / Начално / 5-та година


Естествени числа Повишаване на естествено число на власт Бройна система Теория на множествата Рационално брой Математически средната стойност на две или повече номера Дроб Процент
Представяне Конкурси
До края на 5-та година студентите ще имат възможност да:
  • да четат, да пишат, да сравняват и сортиране природни цифри, числа, дробните десетични числа и номера;
  • да изпълнява Освен това, логаритмична, M;, разделяне и води до властта с естествени числа;
  • за решаване на уравнението х ± един = Б; х = един Б; Х / б = един и inequation х ± един <Б; х един <Б; х: а <б, където и Б, са естествени числа;