Румъния / Алгебра / Начално / 4-та година


Естествени числа от 0 до 1000000 Таблица за умножение Division Класове (единица, хиляди, млн. евро) Писане римски номера Определение на операциите Използване на скобите
Представяне Упражнения
До края на 4-та година студентите ще имат възможност да:
  • да четат, да пишат, да сравняват и сортиране природни номера;
  • Освен да изпълняват и логаритмична с естествени числа;
  • Освен да изпълняват и логаритмична с фракция номера;
  • за извършване на М; и разделяне;