Румъния / Алгебра / Начално / 3-та година


Естествени числа от 0 до 1000 Естествени числа от 0 до 10000 Умножение Division Определение на операциите Използване на скобите
Представяне Упражнения
До края на третата година студентът ще бъде в състояние да:
  • да разберем физически система, докато 1000000;
  • да четат, да пишат, да сравняват и сортиране природни номера от 0 до 1000000;
  • Освен да изпълняват и логаритмична с номера от 0 до 10000;
  • за извършване на М, както и разделянето с номера от 0 до 10;