Румъния / Алгебра / Начално / 2-ра година


Естествени числа от 0 до 100 Над ниво Естествени числа от 0 до 1000
Представяне Упражнения
До края на втората година на ученика ще бъде в състояние да:
  • да се разбере след десетичната система до 1000;
  • да четат, да пишат, да сравняват и сортиране природни номера от 0 до 1000 използването на символи:: <,> и =;
  • Освен да изпълняват и логаритмична с номера от 0 до 1000.