Румъния / Алгебра / Начално / 1-ва година


Естествени числа от 1 до 10 Естествени числа от 0 до 30 Естествени числа от 0 до 100
Представяне Упражнения
До края на първата година на ученика ще бъде в състояние да:
  • да се разбере след десетичната система до 100;
  • да четат, да пишат, да сравняват и сортиране природни номера от 0 до 100;
  • Освен да изпълняват и логаритмична с номера от 0 до 30 с резултат по-малко от 30.