Rumani / Algjebra / Fillor / Viti 8


Numrat Real Funksionet Ekuacionet dhe inequations