Rumani / Algjebra / Fillor / 7 vit


Integers vendosur Numrat racional vendosur Numrat Real vendosur Llogaritje algjebrike Ekuacione dhe sistemin e ekuacioneve Inequations