Rumani / Algjebra / Fillor / Viti 5


Numrat natyrore Rritja e numrit natyror në pushtet Sistemit numëror Teoria Set Numri racional Mesatare matematike e dy ose më shumë numra Fraksion Përqindje
Prezantimi Konkurse
Nga fundi i vitit 5 studenti do të jetë në gjendje të:
  • të lexuar, shkruar, krahasojnë dhe lloj numra natyrore, integers, numri i pjesshëm dhe numrat decimal;
  • për të kryer Përveç kësaj, zbritja, M;, ndarjen dhe ngritjen në pushtet me numrat natyrore;
  • për zgjidhjen e ekuacionit x ± a = b, x · a = b, x / a = b dhe inequation x ± a <b, x · a <b, x: a <b, ku a dhe b janë numra natyrore;