Rumani / Algjebra / Fillor / Viti 4


Numrat natyrore 0-1.000.000 Tabela e shumëzimit Division Klasët (njësi, mijëra, milionë) Duke shkruar numrat roman Radha e veprimeve Duke përdorur kllapa
Prezantimi Ushtrime
Nga fundi i vitit 4 studenti do të jetë në gjendje të:
  • të lexuar, shkruar, krahasojnë dhe lloj numra natyrore;
  • për kryerjen e kësaj dhe zbritja me numrat natyrore;
  • për kryerjen e kësaj dhe zbritja me numra pjesë;
  • për të kryer M; dhe ndarje;