Rumani / Algjebra / Fillor / Viti 3


Numrat natyrore 0-1.000 Numrat natyrore 0-10.000 Shumëzimit Division Radha e veprimeve Duke përdorur kllapa
Prezantimi Ushtrime
Nga fundi i vitit të tretë studenti do të jetë në gjendje të:
  • për të kuptuar sistemin e natyrshme që numëron deri 1000000;
  • të lexuar, shkruar, krahasojnë dhe lloj numrat natyrore 0-1.000.000;
  • për kryerjen e kësaj dhe zbritja me numrat 0-10.000;
  • për të kryer M; dhe ndarjen me numrat 0-10;