Rumani / Algjebra / Fillor / 2 vit


Numrat natyrore 0-100 Mbi nivelin Numrat natyrore 0-1.000
Prezantimi Ushtrime
Nga fundi i vitit të dytë studenti do të jetë në gjendje të:
  • për të kuptuar sistemin decimal që numëron deri në 1000;
  • të lexuar, shkruar, krahasojnë dhe lloj numrat natyrore 0-1.000 duke përdorur simbolet:: <,> dhe =;
  • për kryerjen e kësaj dhe zbritja me numrat 0-1.000.