Rumani / Algjebra / Fillor / 1 vit


Numrat natyrore 1-10 Numrat natyrore 0-30 Numrat natyrore 0-100
Prezantimi Ushtrime
Nga fundi i vitit të parë studenti do të jetë në gjendje të:
  • për të kuptuar sistemin decimal që numëron deri në 100;
  • të lexuar, shkruar, krahasojnë dhe lloj numrat natyrore 0-100;
  • për kryerjen e kësaj dhe zbritja me numrat 0-30 me rezultat më pak se 30.