Rumani / Algjebra / Mesëm / 9 vit


Funksionet
Sequence Funksioni i parë shkallë polinom Funksion të shkallës së dytë polinom
Wikipedia