Rumani / Algjebra / Fillor / 7 vit


Ekuacione dhe sistemin e ekuacioneve
Një ekuacionet lineare me një të panjohur Zgjidhja e ekuacioneve të hanxhar formën 2 = b Sistemet e ekuacioneve lineare me dy të panjohura Sistemi i ekuacioneve me dy të panjohura [algebra.year.7.chapter.5.5] [algebra.year.7.chapter.5.6]
Wikipedia