Rumani / Algjebra / Fillor / 6 vit


Fraksionet dhe qind
Fraksionet Percents Proporcione
Prezantimi Wikipedia Ushtrime