Rumani / Algjebra / Fillor / Viti 4


Tabela e shumëzimit
Shumëzimit me 10 Shumëzimit me 100 Shumëzimit me 1000 Shumëzimit e numrave më pak se 1000 me një numër më pak se 10 Shumëzimit Big numër Shumëzimit me faktorët më të
Wikipedia Ushtrime