Rumani / Algjebra / Mesëm / Vitit 10


Numrat Real
Kompetencat me shprehje racionale Kompetencat me përfaqësues të paarsyeshme Kompetencat me përfaqësues të vërtetë Përafrimin e numrave të paarsyeshme nga rationals Kompetencat me përfaqësues të paarsyeshme ose reale për numrin pozitiv Rrënjë për numrin racional Logaritëm
Wikipedia