Rumani / Algjebra / Fillor / 1 vit


Numrat natyrore 0-30
Leximi numrat 0-30 Krahasimi i numrave 0-30 Renditja numrat 0-30 Shtimi i numrit 0-30 Zbritur numrat 0-30
Prezantimi Ushtrime