MathML për Flash

MathML për Flash MathML IDE MathML Editor MathML Grafiku Formula MathML MathML në faqet web

       Kjo është një projekt me kod të hapur në priti priti në code.google.com/p/mathmlonweb/. Projekti ka për qëllim të sigurojë një mënyrë e thjeshtë për të shfaqur ekuacione matematikore në faqet e internetit, pa fotot dhe pa instaluar komponentet tjera se Adobe's Flash Player. Ekuacionet e paraqitura janë të njëjtë në të gjitha web shfletues ueb (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). Ekuacionet janë futur në faqet web në formën e MathML - një XML standard për transmetimin, përpunimin dhe shfaqja e formulave matematikore.
complexPage.html

2 x 2 + 4 x + 4 + 4 x + 45 = 0
+ * ÷ × · ± < > ≧̸ ≦̸ ≫̸ ≪̸ = ¦
X 2 + log 2 + X 2 56 + X 2 + X 2 + X 2 2454
X + X + X + X ˙ + X &ddot; + X + XXX ¯ + XXX _ + XDD &hat; + XAA ˜ + XSS + XSS + XAA + XAA + XFF + XFF + XHHH + XWWW + XVV + XVV + XBB + XCC + XCC + XCC + XCC

Nevojë për ndihmë?

Go to http://code.google.com/p/mathmlonweb/. Këtu ju mund të lejoni komente në lidhje me këtë projekt apo sugjerime për lirimin e ardhshëm.